באזור המערבי על גבעות הכורכר - אזור ג' - התיישבו מתישבים שהקימו מוסדות משלהם ובחרו ועד משלהם, שבראשו עמד משה יצחק מבוביץ - אביה של גולדה מאיר.

בית ספר העציוני

תקציר לטובת הצגה בתוצאות חיפוש משמאל לתמונה הקטנה ומתחת לתמונה המשנית במידה וסומן "הצג בדף הבית"

בית הספר ללוחמה בטרור

בית הספר ללוחמה בטרור נפתח בהרצתלעה בשלהי שנות ה-30

בית ספר העציוני2

תקציר לטובת הצגה בתוצאות חיפוש משמאל לתמונה הקטנה ומתחת לתמונה המשנית במידה וסומן "הצג בדף הבית" 2