מלון "השרון" הוא המלון הראשון שנחנך לאחר הקמת המדינה - דצמבר 1948. אחריו נבנו מלון "אכדיה", מלון "תדמור" ומלון "דניאל".