במרץ 1956 פורסם הצו הסופי של שר הפנים למיזוג אזורי הרצליה, לאחר שבמשך שנים לאנשי האזור המערבי היתה מועצת משנה ליד המועצה המקומית הרצליה.