רקע כללי

קהל המבקרים במוזיאון כולל את תלמידי בתי הספר של הרצליה מכיתות ד', ו', ח', ו- י'. כל ביקור מהווה יחידת לימוד עצמאית אך במקביל, מהווה חלק אינטגרלי מסיפור היסטורי מורכב ומתפתח.

תכנית פעילויות מאתגרת וחוויתית, שתוכנה משלב בין תכני המוזיאון ותכני הלימוד בביה"ס, מועברת לתלמידים באמצעות הצוות המקצועי של מדריכי המוזיאון. מגוון נושאי התוכן רחב, וכולל סוגיות כגון: תהליך הפיכתה של הרצליה לעיר,  מימוש יעדי הציונות בהרצליה, השפעתם של אירועים ארציים על הרצליה בראשית ימיה ועוד. תהליך העמקת החוויה הלימודית מועצם באמצעות מפגש עם אחד מוותיקי המושבה, חשיפה למוצגים במוזיאון, צפייה בסרטים היסטוריים, מסמכים ותמונות ממאגר ארכיון "בית ראשונים".