בדצמבר 1947 במכתב אל בן-גוריון הציע ראש המועצה בן-ציון מיכאלי את המושבה הרצליה להיות הבירה של המדינה היהודית העומדת לקום, ולמקום משכנה של הממשלה.