המוכתר הראשון של הרצליה היה צבי בן-שפר, שהיה גם מזכיר לשכת העבודה והמזכיר הראשון של סניף ההסתדרות בהרצליה. שימש בתפקיד המוכתר עד מותו. על שמו הוקם "גן בן-שפר".