בהרצליה היה "מוכתר" - נבחר של עיר או כפר שתפקידו לייצג את תושבי המקום בפני השלטונות, שהעניקו לו כתב מינוי רשמי.