באזור המערבי על גבעות הכורכר - אזור ג´ - התיישבו מתישבים שהקימו מוסדות משלהם ובחרו ועד משלהם, שבראשו עמד משה יצחק מבוביץ - אביה של גולדה מאיר.