הקיבוצים והמושבים בהרצליה: מרחביה, שפיים, כפר ויתקין, משמר השרון, כפר רופין, כפר גליקסון, רשפון, אבוקה, ניצנים, סעד, אלוני אבא, ומשאבי שדה.