בהרצליה חיו קיבוצים וקבוצות שונות שנטלו חלק בחיי המושבה, עד ליום העליה לקרקע משלהם והקמת קיבוצים ומושבים עצמאיים.