בל"ג בעומר 1925 נערכה הגרלת הקרקעות בין הרוכשים, ועתה ידעו המתישבים את מקום חלקותיהם והחלו לבנות בתי מגורים.