75 חלקות הוצעו למכירה ע"י קצ"א (קהיליית ציון אמריקאית) ונקנו ע"י אנשים פרטיים, ו-25 חלקות נקנו במקובץ להסתדרות "בני בנימין".