קרקעות הרצליה נמכרו במחירים שונים לפי האזורים, כשאדמות חקלאיות - במחיר 8 לירות לדונם.