מידתו של דונם קרקע - אלף מטרים מרובעים, אולם בהרצליה היה מקובל "דונם הרצלייני" שמידתו - 850 ממ"ר