הבאר הראשונה נחפרה בהרצליה בשנת 1925 ע"י קבוצה "השדה". החפירה נמשכה למעלה מ-4 חודשים ובעומק של 30 מטר נמצאו מים הראויים לשאיבה.