באסיפת המתישבים דיברו לרוב יידיש והפרוטוקול נרשם בעברית, כל משתתף דיבר ארוכות ולכן האספות נמשכו עד לשעות הקטנות של הלילה.