מי שתיה קנו המתישבים הראשונים מהבאר של ערביי ג´ליל - 5 גרוש בעד פח מים - שהובאו בפחים סגורים על גבי חמור.