תכנונה הראשון הרצליה נעשה ע"י האדריכל ריכרד קאופמן (1887-1958) מאבות התכנון הכפרי בארץ.