בשנת 1929 בשל חובות של "קהיליית ציון אמריקאית" נתפרסמה מודעה למכירה פומבית של "מושבה שלמה הידועה בשם הרצליה".