המתישבים הראשונים בהרצליה עלו על הקרקע ב-כ"ו בחשוון תרפ"ה, 23 בנובמבר 1924