תצוגה קבועה

1. הרצל והרצליה: מוטיב חוזר בתצוגה הקבועה במוזיאון היא דמותו של הרצל שעל שמו כאמור נקראת הרצליה ובכך מומחש הקשר הרעיוני של חוזה המדינה עם ההתישבות החלוצית.

2. סמל העיר: שבעה כוכבים שהם שבע שעות עבודה (חזונו של ד"ר בנימין זאב הרצל). שיבולים - סמל לענפי החקלאות בהרצליה, ספינה - סמל לקרבת העיר לחוף הים, גלגל תעשיה - סמל לחרושת ומלאכה בעיר.

3. עוד בתערוכה: תאור פעולות ההגנה בהרצליה ערב הקמת המדינה.

4. חוויה אור קולית: המציגה את תולדות המקום מראשית ההתישבות.

5. סרט: "רצינו ואין זו אגדה" - על חיי החברה, התרבות, החינוך, העבודה והמלאכה מיום הקמת הישוב עד היותה לעיר.

6. צריף הראשונים: דגם שהקימו ראשוני המושבה ובו תצוגה של חפצים אותנטיים מתקופות העבר, אשר נתרמו ע"י דני גדלין, אספן יליד הרצליה, מתנדב במוזיאון.

7. גן בוטני: גן מרהיב ופורח של עצי פרי, צמחי ארץ ישראל וארז הלבנון - עץ נדיר במקומותינו, אשר הובא וניטע ע"י האגרונום ברוך צ'יזיק, איש העליה השניה, אשר משפחתו תרמה את הבית למוזיאון.