בי"ס וייצמן

 

 

תחילתו של בי"ס "ויצמן" בראשית ימי המושבה כ"בית הספר העממי" שנפתח בסוף חשוון תרפ"ו ומספר תלמידיו הגיע ל 35. בשנת 1948 עבר למשכנו הנוכחי וקיבל את שמו של חיים ויצמן לאחר פטירתו.