בנין העיריה

 

 

עיריית הרצליה, שוכנת כיום ברחוב הנדיב, בבנין ששימש כבי"ס העממי הראשון בהרצליה. לפני הפיכתה לעיר (1960) שכנה המועצה המקומית הרצליה בבניין ברחוב סוקולוב פינת רחוב החלוץ.