רחוב סוקולוב

רחובה הראשי של הרצליה בעבר ובהווה.

ברחוב זה בתי מסחר רבים, ומשנותיה הראשונות של המושבה שימש כמרכז כלכלי חברתי ותרבותי של התושבים.