הצוות

הילה בראון רינות - מנהלת המוזיאון
ד”ר שושנה שטיפטל - מנהלת הארכיון

רונית דן - עובדת ארכיון ואחראית אתר האינטרנט 

תמי גדות - רכזת חינוך ומעצבת תוכן  

ציפי ארדן - רכזת הדרכה

ד”ר מרדכי נאור - יועץ

 

עשייה ברוכה ביותר נעשית ע”י קבוצת מתנדבים המלווים את המוזיאון לאורך הדרך ומביאה למעורבות קהילתית חשובה.
ההתנדבות היא אבן היסוד!!
פועלים בה כ-13מתנדבים קבועים בכל אחד מתחומי העשיה המוזיאונית: תיעוד, ארכיונאות, שימור, איסוף חומרים ותמונות, יחסי ציבור, תמיכה במערך המיחשובי, הדרכת תלמידים, חינוך ותרומת מוצגים למקום.
המתנדבים שאינם קבוצה הומוגנית נמצאים מידי יום במוזיאון, משקיעים ממרצם ומזמנם, מצטיינים בדבקות, באמונה עמוקה ובהתמדה, הכל למען רעיון, ואמונה חזקה ובלתי מעורערת לשימור העבר והנחלתו לנוער. הם מספרים את סיפורי התקופה ובעזרתם הופכים המוזיאון והארכיון לחוויה של ביקור לימודי המחזקת את זיקתם של בני הנוער לסביבתם וארצם.

 

מתנדבים בהדרכה:
דני גדלין
 

מדריכים:

רחל ליפנובסקי

אורלי זילברמן

טל פריד

 מתנדבים:
יהודית מולק
שושנה בן יצחק
גדליה בן שמש
רות זאבי
יהודה אלכסנדר
נורית ריכמן
אביגדור פוריץ
גרשון גרשוני
דוד גולדשטיין
אהרון פוקס
דורית רוזנפלד סיני

צביקה מילר