שכבת ח´

 נושאי הפעילות לתלמידי כיתות ח' הם יעדי הציונות כפי שבאו לידי ביטוי בהרצליה ומרכיבי הזהות הציונית והיהודית.
אופי הפעילות לתלמידים הבוגרים הוא בדרך של התנהלות עצמאית במרחב חללי התצוגה שבמוזיאון. התלמידים מגלים וחוקרים את התכנים הרלוונטים ליעדי הציונות. מציאת 7 מיעדי הציונות המוצגים במוזיאון, כפי שהגה אותם חוזה המדינה ד"ר בנימין זאב הרצל, מהווים את בסיס הפעילות. התלמידים מופנים באמצעות רמזים לאזורי התוכן השונים במוזיאון וחוקרים באמצעות  דף פעילות ייחודי, המבוסס על המוצג במוזיאון, את דרך ביטויו של יעד הציונות בהרצליה: קליטת עליה, הגנת היישוב ,חינוך הנוער ועוד.
"איש עדות", מראשוני הרצליה, שוזר בפעילות את ידיעותיו מהאירועים. בסיום הפעילות  מוצגים על גבי לוח 7 מיעדי הציונות, באמצעות תמונות אוטנטיות מאוסף ארכיון "בית ראשונים". אוסף התמונות תורם רבות להבנת המאורעות ההסטוריים והידע שנרכש מוטמע בדרך מאתגרת וחווייתית.
פעילות הסיום עוסקת במשמעותו והיבטיו השונים של הדגל כמייצג זהות. תוך כדי צפייה בסמלים חזותיים המופיעים בדגלים שונים, נערך דיון בו עולות סוגיות בנושא הזהות הציונית והיהודית.