שכבת ו´

כתות ו' נחשפות במוזאון לנושא "ערכים".
 
חלקו הראשון של הביקור במוזיאון מספק הזדמנות לחקור את "כיפת הערכים", שהיא אוסף של אמות מידה ואידאלים, השומרת ומגינה עליה כחברה, לפיה פעלו וחיו המתישבים במושבה הרצליה בראשית ימיה.
 
באמצעות מודעות ותמונות מארכיון המוזיאון, חוקרים התלמידים את הערכים על פיהם חיו התושבים, מעשיהם ופועלם במושבה הרצליה. הערכים באו לידי ביטוי גם בסמלים שאיפיינו אירגונים שונים שהיו קיימים אז והיום. התוצר החזותי המתקבל בסיום הפעילות מאפשר ראייה רחבה של אופי החיים בראשית ימיה של המושבה.
 
חלקו השני של היום מאופיין בהיבט התרבותי-לשוני, שמבטא את ערכי החברה הרצליינית\ישראלית אז והיום.
בסיום היום מקבלת כל כתה את "כיפת הערכים", אותה הרכיבה לעצמה והיא מוזמנת להציגה בכיתה, להמשך פעילות ולימוד