שכבת ד´

תלמידי כיתות ד’ מבקרים במוזיאון פעמיים בשנה לפעילות שאורכה כארבע שעות. צוות המדריכים המקצועי מלווה את התלמידים לכל משך ביקורם במקום. את הביקור הראשון במוזיאון פותח "איש עדות", אחד מבני ראשוני הרצליה, שמסייר עם התלמידים במוזיאון וחושף אותם לזכרונותיו האישיים. בהמשך הפעילות בונים התלמידים דגם של המושבה הרצליה בעזרת אוסף מיניאטורי של דגמים מראשית ימי המושבה ועד הפיכתה לעיר: באר המים הראשונה, מגדל המים, צריף "הראשונים" ועוד. הידע לפעילות נירכש באמצעות חשיפה לתכני המוזיאון שעברו התאמה לגילם הצעיר של התלמידים. בהמשך יום הלמידה נחשפים התלמידים לשינויים שחלו בהרצליה מאז הפיכתה לעיר ועד היום. נושאים כגון תרבות, תחבורה וספורט באים לידי ביטוי באמצעות משחק ייחודי שפותח במוזיאון.
ביקורם השני של תלמידי כיתות ד' במוזיאון מתקיים לקראת האביב. סיור בגן הבוטאני של המוזיאון מהווה את חלקה הראשון של הפעילות. התלמידים שומעים את סיפורו של הגן מפי "איש העדות" ולאחר מכן חוקרים בעצמם את צמחי הגן. נושא התפתחות משק המים בהרצליה נלמד ונחקר ע"י התלמידים בחלקו השני של היום.
צפייה בסרט ממאגר סרטי המוזיאון שמוקרן בסיום כל יום פעילות מסכם את נושא הביקור. התלמידים יוצאים מהמוזיאון ולוקחים איתם חווית ביקור מעשירה ומהנה.