החברה המייסדת והמיישבת של הרצליה הייתה "קהיליית ציון אמריקאית" של ההסתדרות הציונית באמריקה.